OTTC

Clubhuis OTTC Sportpark Rusheuvel  Macharenseweg 24 5346JM Oss Tel. 0412-640413

Leden

Teamindeling NTTB voorjaar 2019

Team 1: Roger, Maurice, Martijn en Adri                  2de klasse           aanvraag voor 1ste klasse

Team 2: Remi, Frank, Pascal, Hans en Bouke           3de klasse

Team 3: Hanneke, Martijn, Peet en Sjo                   4de klasse

Team 4: Peter, Henriette, Gerrit en Jur                   6de klasse           aanvraag voor 5de klasse

Team 5: Arjan, Mohammed, Alfred, Danill en Ydo    6de klasse

Team 6: Sjef, Sylwester, Loes, Marja en Marc          7de klasse

 

Jeugd:

Team 1: Jimmy, Roald, Lennox en Jochem,

Team 2: Don, Jullian, Jaikia en Juul

Beide teams komen waarschijnlijk uit in de 4de klasse Junioren (NTTB beslist hierin)

 

Door het wegvallen van 3 spelers zijn we genoodzaakt om een team minder in te dienen dan vorig seizoen. Hier door kan het voorkomen dat je in een ander team bent ingedeeld.

Tussen de PD en de einddatum voor het indienen van de teams zit niet voldoende tijd om met iedereen van te voren te overleggen.

Excuses hiervoor en hopelijk is hier begrip voor.

 

Succes allemaal en we zien jullie weer op de clubkampioenschappen.....

 

Groet Peet en Adri

Bestellen van complete batjes, velletjes rubber of onderhoudsartikelen voor je batje kan bij:

                               Adri van der Heijden

                               Tel.: 06 22 50 73 96      @ adri.vander.heijden@home.nl

 

 

 

Je kunt Adri natuurlijk ook aanspreken

  op dinsdagavond, onze vaste clubavond.

Materialen

Declaratie

formulier

Beste leden

 

Vanaf heden bestaat de mogelijkheid om declaraties digitaal in te dienen bij de penningmeester.

 

Download het formulier via deze link. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en stuur het via de mail door of print het uit en lever het in bij de penningmeester.

 

Indien je declaratie ook nota's bevat dien je de originele nota's in te leveren bij de penningmeester. Pas na ontvangst van de originele nota's zal een declaratie in behandeling worden genomen.

Marja van de Peppel

penningmeester@tt-ottc.nl

Sponsoring OTTC

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om sponsor te worden van OTTC:

 

- Reclamebord in de speelzaal

- Advertentie in het Maasland teamtoernooi-boekje

- Advertentie in de nieuwsbrief en/of op de website

- Donateur worden van OTTC

 

De sponsoring kan voor één of meerdere jaren aangegaan worden.

Donateurs kunnen voor € 25,00 een jaar donateur-lid worden.

 

Klik op deze link om een volledig overzicht te krijgen van alle overige mogelijkheden en de daarbij behorende tarieven.

Sponsoring

Als u uw lidmaatschap, of het lidmaatschap van uw zoon of dochter, wilt opzeggen doet u dat op de volgende wijze: U meldt uzelf, uw zoon of dochter, schriftelijk af bij de ledenadministratie.

 

Per mail: secretaris@tt-ottc.nl

 

Per brief: Marja van de Peppel, Kruisstraat 74m; 5341HE, Oss

 

 

 

U krijgt van de ledenadministratie een bevestiging van de opzegging. Hierin staat vermeld vanaf wanneer de afmelding ingaat. De opzegging gaat in vanaf de eerste dag van de nieuwe maand. Indien u vanaf het nieuwe seizoen wil opzeggen, dient uw opzegging vóór 1 juni bekend te zijn bij de ledenadministratie.

 

Indien u na 1 juni opzegt is de penningmeester genoodzaakt om de door OTTC gemaakte kosten (afdracht contributie NTTB & afdeling Zuidwest, toeslagen voor competitie NTTB & afdeling Zuidwest, boetes voor terugtrekken teams uit competitie) alsnog in rekening te brengen.

 

Na de opzegging worden de volgende zaken geregeld:

 

Uitschrijving uit de ledenadministratie OTTC

Uitschrijving uit de ledenadministratie NTTB

Opzegging bekend gesteld bij de wedstrijdsecretaris (indien van toepassing) en de trainer.

Stopzetten automatische incasso (indien van toepassing)

Als u of uw zoon of dochter competitie speelt dient u het wedstrijdshirt dat u in bruikleen is verstrekt te retourneren aan de vereniging. Hiervan krijgt u een ontvangstbewijs.

 

Bij opzegging stellen wij het op prijs als u een reden van opzegging zou willen aangeven.

Opzeggen

lidmaatschap

Clubhuis OTTC Sportpark Rusheuvel  Macharenseweg 24 5346JM Oss Tel. 0412-640413